Larm
Referenser
Övrigt sortiment
Om oss
Kontakta oss
Begär offert
Start
Hyresfastighet
Lindvalls
Fastigheter

Industrilokal
Rottne Motorverkstad
Kyrka
Drev g:a kyrka
Villa
Roger Olsson
Brand- och inbrottsalarmering av villa
Uppdraget
Här skulle vi bygga ett lite större villalarmsystem. Villan är larmad mot inbrott, brand, överfall och temperaturfall.
Inbrotts- och överfallslarmet larmar via sirener, brandlarmet via brandklockor och temperaturbevakaren skickar ett SMS till ägaren som ett systemlarm när temperaturen faller utanför gränsvärdena.
Välbevakad entré
Som ni ser på bilden är entrén välbevakad. När man går in genom dörren aktiveras larmet och man har en förutbestämd tid på sig att slå av larmet via knappsatsen (som syns till höger i bild). Slår man inte in rätt kod inom denna tid, eller slår fel kod sätter larmet igång
Inringat på bilden syns förutom knappsatsen också en magnetkontakt samt en rörelsevakt.
Strategiskt placerad utrustning
Mycket av utrustningen är centrerad till trapphuset. Branddetektorn sitter här för optimal täckningsområde. Inbrottssiren och brandklocka sitter också här för att höras i hela huset. Brandsläckaren sitter i trappan för att vara lätt åtkomlig från både över- och nedervåningen. Temperaturvakten finns också den här för att mäta husets temperatur på ett bra sätt.
Överfallsskydd
Över sängen finns en knapp för aktivering av överfallslarmet monterad. Ett överfallslarm är precis som brandlarmet aktivt dygnet runt. Det innebär att de inte stängs av när inbrottslarmet slås till eller ifrån.

Webmaster:
Olsson Advertising