Larm
Referenser
Övrigt sortiment
Om oss
Kontakta oss
Begär offert
Start
Hyresfastighet
Lindvalls
Fastigheter

Industrilokal
Rottne Motorverkstad
Kyrka
Drev g:a kyrka
Villa
Roger Olsson
Brand- och inbrottsalarmering av industrilokal
Uppdraget
Uppdraget bestod i att larma Rottne Motorverkstads lokaler för inbrott och brand samt skydda personalen via ett överfallslarm.
Då byggnaden består av både en verkstad och en bodel är larmet indelat i två separata sektioner. Dessa sektioner är helt fristående så personalen inte har tillgång till den privata bodelen.
Centralen
Här på väggen sitter larmcentralen som styr hela systemet (samma central styr både brand- och inbrottslarmet). Det lilla vredet till vänster är timer för att tillfälligt  kunna stänga av rökdetektorerna. Detta är en förutsättning för att man ska kunna svetsa mm utan att utlösa brandlarmet. En siren för inbrottslarmet sitter också här (syns över centralen till höger).
Rörelsevakt
Inbrottslarmet består av rörelsevakter och magnetkontakter. Magneterna skyddar alla tänkbara ingångar för att få ett tidigt larm. Skulle någon ändå lyckas ta sig in i lokalerna upptäcks de istället av rörelsevakterna som sitter strategiskt placerade i hela byggnaden.
Rio
Eftersom systemet blev ganska stort var vi tvungna att utöka med en så kallad undercentral (även kallad Rio). Denna enhet är sammanbunden med centralen via datakommunikation. Sirenen som sitter under Rio-enheten är av kombityp, vilket innebär att den ljuder med olika signal vid inbrott och brand.

Webmaster:
Olsson Advertising