Larm
Referenser
Övrigt sortiment
Om oss
Kontakta oss
Begär offert
Start
Hyresfastighet
Lindvalls
Fastigheter

Industrilokal
Rottne Motorverkstad
Kyrka
Drev g:a kyrka
Villa
Roger Olsson
Brand- och inbrottsalarmering av hyresfastighet
Uppdraget
Den huvudsakliga uppgiften var att få ett heltäckande brandlarm i fastigheten. I och med att det innebär en så pass liten merkostnad för kunden monterades även inbrottslarm i fastighetens lokaler och lägenheter.
Övervakning via dator
Larmsystemets storlek och det faktum att hyresgäster kommer och går gjorde att hyresvärden valde att komplettera med datastyrning för sitt larmsystem. Från datorn kan man ändra hyresgästernas larmkoder (varje lägenhet har sin egen kod). Om någonting händer lagras detta i en händelselogg som kan läsas via datorn. Eventuell felsökning kan ske från datorn.
På bilden ser du Peter i full färd att koppla larmcentralen.
Brandövervakning
Rökdetektorer av typen som du ser på bilden sitter i varje lägenhet, trappuppgång och lokal - kort sagt: överallt.
Manöverpanelen
Från dessa små knappsatser sköter hyresgästerna sina larm. Här slår de av och på sina inbrottslarm. Brandlarmet däremot kan de inte slå av då det alltid är aktivt. De kan bara kvittera och återställa larmet efter att det utlöst.

Webmaster:
Olsson Advertising