Larm
Referenser
Övrigt sortiment
Om oss
Kontakta oss
Begär offert
Start
Hyresfastighet
Lindvalls
Fastigheter

Industrilokal
Rottne Motorverkstad
Kyrka
Drev g:a kyrka
Villa
Roger Olsson
Drev g:a kyrka
Uppdraget
Uppdraget bestod i att stöldsäkra tre religiösa föremål från 1200-talet. Utöver det skulle byggnaden också skyddas mot brand. Med tanke på att både byggnaden och föremålen är av högsta historiska och religösa värde ställdes särskilda försiktighetskrav på installationen. Just på grund av föremålens ålder och historiska värde var flera instanser tvungna att säga sitt om hur och var eventuella larmanordningar skulle placeras. Efter att föremålen blivit restaurerade och Smålands museum godkänt våra idéer kunde vi börja vårt arbete.
Mariabilden står nu säker
Av de tre träföremål som skulle stöldsäkras ser vi här en skulptur av Maria med Jesusbarnet. Den drygt 800 år gamla figuren har ett högt kulturhistoriskt värde, vilket ställde krav på vår installation. Kraven innebar att installationen skulle döljas och åverkan på figuren skulle hållas på ett absolut minimum (detsamma gällde även de två andra träföremålen). Resultatet ser ni på bilden.
Jesus på korset
Detta föremål hänger på väggen, vilket medförde en helt annan problematik. Då både krucifixet och väggen i sig är konst, skulle båda behandlas varsamt. Med hjälp av endast två mycket små mässingsskruvar på krucifixets baksida löstes larmningen av krucifixet. Ingen åverkan på väggen gjordes.
Larmcentralen
För att larmcentralen skulle smälta in i miljön lät vi snickaren tillverka en träplatta som målades för att få samma åldrade utseende som omgivningen. På plattan fäste vi sedan både centralen och manöverpanelen. Centralen blev på detta sätt både användarvänlig och ej så framträdande. Från panelen styrs både brand- och inbrottslarm. För att minimera falsklarm då mycket levande ljus används i kyrkan kan brandlarmet tillfälligt avaktiveras med hjälp av en timer.

Webmaster:
Olsson Advertising